Maak

kennis met

onze school

MR & OR

We hebben een hele actieve ouderraad en medezeggenschapsraad op de Wereldweide.

De ouderraad helpt bij de activiteiten, organiseert van alles voor de kinderen en ondersteunt het team bij allerlei klusjes. De ouders wordt jaarlijks een bijdrage gevraagd om daarmee de activiteiten te bekostigen. Om het inzichtelijk te maken, worden alle uitgaven in de ouderbijdragebrief verduidelijkt en jaarlijks op de ouderavond verantwoord.
Wij zijn de ouderraad:

Klaske Tienstra - voorzitter, moeder van Lieke
Marieke Boin - moeder van Marijn
Christie Rijbroek - moeder van Fajah en Jayden
Martine de Wit - moeder van Thijs en Ruben

 

Wie zijn wij en wat doet de MR:

De medezeggenschapsraad (MR) denkt positief kritisch mee met het beleid en besluitvorming binnen de school. De MR heeft ten aanzien van een groot aantal onderwerpen advies- en instemmingsbevoegdheden. De MR denkt mee met de schoolleiding, neemt een standpunt in en geeft (gevraagd en ongevraagd) advies. In de MR zijn zowel personeelsleden als ouders vertegenwoordigd.

De bezetting van de MR ziet er als volgt uit:

Namens de oudergeleding:

Abiël van der Reijd – voorzitter, vader van Floris en Sjors

Namens de personeelsgeleding:

Ina Boom, secretaris

 

Contact:

Wij zijn te bereiken via het emailadres: mr.dewereldweide@stichtingproo.nl maar u mag ons natuurlijk ook gewoon aanspreken op school.

School video

Sociale media

Volg ons voor het laatste nieuws ook op Instagram en Facebook

.